www.cinstina.sk

—KOMUNIKÁCIA V ČÍNŠTINE A SPROSTREDKOVANIE ČÍNY VÁM—

PORADENSTVO

Poskytujem poradenstvo pri realizácii projektov medzi Čínou a Slovenskom z pohľadu medzikultúrnej komunikácie a rozdielov kultúr.

Praktickým výstupom môže byť vybudovanie efektívnejších komunikačných kanálov medzi Čínou a Slovenskom a vybudovanie silných a schopných národných a medzinárodných pracovných tímov.