www.cinstina.sk

—KOMUNIKÁCIA V ČÍNŠTINE A SPROSTREDKOVANIE ČÍNY VÁM—

Poskytujem školenia o obchodnej etikete a kultúrnych rozdieloch medzi Slovenskom/Európou  a Čínou.

Program 5 hodinového školenia:

1. Kultúrne rozdiely a zvyklosti v Číne:

 

základné princípy: konfuciánstvo verzus kresťanstvo

 

POZOR NA SPRÁVANIE V ČÍNE:

a. používanie priezvisk

b. používanie krstných mien

c. mám podávať ruky, alebo sa mám pokloniť?

d. čínska reč tela a gestá rúk

e. dávajte si pozor na svoj jazyk v Číne

f. dôležitosť ospravedlnenia

g. význam slovíčok áno a nie v Číne

h. čínska skromnosť

i. intímne prejavy na verejnosti

j. alkohol v Číne

k. sedieť na správnom mieste

l. čínske šťastné a nešťastné čísla

m. dávanie darčekov v Číne

 

 

2. Obchodný protokol a etika

 

ZÁKLADNÉ POJMY:

a. úloha tváre v čínskej etikete – ako sa dá stratiť tvár, získať tvár, dať tváre

b. čínske čo/ako verzus západné prečo/preto

c. zákony verzus realita

d. verejné práva verzus súkromné práva

e. konexie verzus kompetentnosť

f. používanie zadných dvierok v Číne

g. západný model priameho podnikania verzus čínsky model nepriameho podnikania

h. hierarchia senior verzus junior

i. čínske obchodne rokovania v štýle partizánskych vojen

j. čínsky syndróm tajnostkárstva

k. harmónia namiesto súťaživosti

 

ČÍNSKE UMENIE ROKOVANIA:

a. sila tváre

b.faktor priateľstva

c.holistické myslenie

d. fakty verzus cesta

e. čas nie sú peniaze

f. nikdy nezabudni a nikdy neodpusti

g. ultimáta sú taboo

 

ROKOVANIE V ČÍNE V PRAXI

a. sociálny štatút je dôležitý

b. vysoký manažment a ich účasť na rokovaniach

c. najprv vyšli terénny tím

d. nauč sa správne používať tlmočníkov

e. právnikov nechaj doma

f. dávaj pozor na malé detaily

g. uvedom si povahu čínskej zmluvy

h. humor používaj citlivo

 

ČO SA DÁ OČAKÁVAŤ POČAS ROKOVANÍ V ČÍNE:

 

a. vizitky

b. oslovuj vždy staršieho

c. seď rovno a stoj vystretý

d. tlm svoj entuziazmus

e. rob prezentácie krátke

f. zo stretnutí si rob poznámky

g. potvrď na konci rokovania dosiahnutie spoločného porozumenia a zosumarizuj stretnutie

h. pýtaj sa správne otázky

 

ČÍNSKE ROKOVACIE TAKTIKY:

 

a. kúsanie ako had

b. utajovanie dôležitých informácií

c. taktika úderu a úteku

d. pasivita

e. taktika ticha

f. čo urobiť ak zrazu Čínania opustia miestnosť?

g. taktika hnevu a zastrašovania

h. používanie falošnej konkurencie