www.cinstina.sk

—KOMUNIKÁCIA V ČÍNŠTINE A SPROSTREDKOVANIE ČÍNY VÁM—

TLMOČENIE HOVORENÉHO PREJAVU

Základná cena za tlmočenie:

25 -50 Euro za hodinu (minimálna objednávka tlmočenia sú 4 hodiny)

Za špeciálne druhy tlmočenia a obchodné rokovania sa účtuje prirážka 50-70%. (Špeciálne tlmočenie je tlmočenie vysoko náročné na odbornosť a je nutné sa na neho vopred pripraviť. Pri objednávaní tlmočenia je potrebné dodať podkladové materiály, alebo uspokojivo popísať tému aby som sa mohol na tlmočenie pripraviť po terminologickej stránke)

K tlmočeniu na medzinárodných a vládnych reprezentatívnych akciách sa účtuje ešte osobitne 50% prirážka.

Medzinárodné, vládne a reprezentatívne akcie:

od 50 Euro za hodinu tlmočenia  (minimálna objednávka tlmočenia sú 4 hodiny)

Poldenné a celodenné tlmočenie:

Poldenné tlmočenie v Bratislave:  od 90 – 200 Euro/4hodín

Celodenné tlmočenie v Bratislave:  od 180 – 400 Euro/8hodín

Základnou mernou jednotkou pre tlmočenie je 1h, minimálnym denným nasadením sú 4 hodiny/deň.

Pri tlmočení sa do ceny osobitne započítava aj čas strávený príchodom na miesto tlmočenia a návratom naspäť. Za tento čas sa platí 50% z tarify za tlmočenie. Výdavky za cestovné a ubytovanie hradí objednávateľ.

Pracovné cesty:

od 200 – 400 Euro/8hodín

pri pracovných cestách je základné denné nasadenie tlmočníka 8h/deň pracovnej cesty.

Pod termínom pracovné cesty sa rozumejú zahraničné a vnútroštátne pracovné cesty mimo Bratislavu, ktoré sú dlhšie ako jeden deň.

Pri tlmočení sa do ceny osobitne započítava aj čas strávený príchodom na miesto tlmočenia a návratom naspäť. Za tento čas sa platí 50% z tarify za tlmočenie. Výdavky za cestovné a ubytovanie hradí objednávateľ.

Komunikačný balíček:

pre komunikáciu s existujúcimi čínskymi partnermi.

Telefonická komunikácia s obchodným partnerom v Číne (2 alebo 4 hodiny telefonickej komunikácie v čínskom jazyku vrátane nákladov na telefonovanie, ale aj vrátane času stráveného dovolaním sa. Platí sa vopred, čas strávený telefonovaním sa nasledovne odpočítava z predplateného paušálu. Hovory sa podľa potreby robia formou konferenčných hovorov, kde sú spojené tri strany: vy, váš čínsky partner a ja)

100 euro/mesačne/2 hodiny + 50 euro/hodina za čas nad prevolaný paušál

150 euro/mesačne/3 hodiny + 45 euro/hodina za čas nad prevolaný paušál

K dispozícii su dva paušálové programy, 2 a 3 hodinový, platí sa len ak službu využijete v danom mesiaci, ak si službu predplatíte a nevyužijete ju, môžete ju využit v nasledovnom mesiaci daného kalendárneho roku. Ak sa za daný mesiac minie len časť zo základného paušálového času 2 alebo 3 hodiny, tento zostávajúci čas nie je prenosný do ďalšieho mesiaca.