POĎAKOVANIE KLIENTA

koppert 1koppert 2

Dobrý deň pán Ivan,

Chcem Vám srdečne poďakovať za Váš profesionálny prístup, prípravu a tlmočenie počas návštevy zástupcov AQSIQ.

Pri návštevách na takejto úrovni je veľmi dôležité exaktne odovzdať hosťujúcej delegácii všetky prezentované informácie, pričom ešte doležitejšie sú potom informácie následne od nich spätne prijaté. V tomto ste zohrali veľmi dôležitú úlohu, ktorá bola nielen z môjho pohľadu, ale aj z pohľadu všetkých zúčastnených, vrátane zástupcov AQSIQ zvládnutá výborne.

Aj v budúcnosti Vaše služby znovu radi využijeme.

Neváhajte nás uviesť medzi Vaše referencie, radi Vás podporíme pri získavaní ďalšej práce a skúseností.

S úctou

Roland Kreškóci

riaditeľ Koppert, s.r.o.

(kontakt: 035/6445390   Dr. Peter Šima   hlavný vedúci odboru techniky a kvality Koppert, s.r.o.)

 

Chov čmeliakov na Slovensku

17.4.2012 som mal tú česť tlmočiť z čínštiny pre najväčšieho chovateľa čmeliakov na svete, firmu Koppert sro. z Nových Zámkov. Čmeliaky sa používajú ako prirodzené opeľovače pri pestovaní rôznych poľnohospodárskych plodín, hlavne sklenníkových rajčín. Táto firma vyváža čmeliakov do viac ako 80 krajín celého sveta vrátane Číny. Zástupcovia Hlavnej štátnej správy dozoru kvality, inšpekcie a karantény ČĽR sa prišli osobne pozrieť ako sa čmeliaky chovajú v tomto najmodernejšom veľkochove čmeliakov na svete, aby sa zoznámili s najodbornejšie a najlepšie zvládnutou kontrolou chovu čmeliakov na svete s najlepšími výsledkami v celosvetovom meradle.

Išlo o náročné odborné tlmočenie s veľkým množstvom biologických a chemických odborných termínov týkajúcich sa chovu čmeliakov. V mojej práci sa na každé tlmočenie pripravujem osobitne, predpríprava je dôležitá a nutná, dobré zládnutie kľúčovej odbornej terminológie je základom spokojnosti zákazníka a je kľúčom k následnej rýchlej, presnej a profesionálnej komunikácii.

Úspech a spokojnosť zákazníka je hybnou silou mojej práce.

Mgr. Milan Ivan 

www.cinstina.sk

koppert 3koppert 4

koppert 5koppert 6