email zo dňa 3.5.2012:
Vážený pán Milan Ivan,
vy ste tlmočník, ktorého dodnes ľuďom čo hľadajú dobrého čínskeho tlmočníka doporučujem.
Pamätám si na Vaše tlmočenie v Pekingu na akciách, ktorých som sa aj ja osobne účastnil, bolo to profesionálne a bezproblémové.
JUDr. David Tarčák
obchodný radca
na Veľvyslanectve SR v Pekingu
v období 2009 – 2011
(uverejnené so súhlasom autora)