www.cinstina.sk

—KOMUNIKÁCIA V ČÍNŠTINE A SPROSTREDKOVANIE ČÍNY VÁM—

Komunikačné a kultúrne rozdiely.

Medzikultúrna komunikácia.