www.cinstina.sk

—KOMUNIKÁCIA V ČÍNŠTINE A SPROSTREDKOVANIE ČÍNY VÁM—

Tabuľka čínskych dynastií:

夏  DYNASTIA XIA 2100 – 1600 p.n.l.
商殷  DYNASTIA SHANG (YIN) 1600 – 1100 p.n.l.
周  DYNASTIA ZHOU 西周  ZÁPADNÁ DYNASTIA ZHOU 1100 – 771 p.n.l.
东周

VÝCHODNÁ DYNASTIA ZHOU

春秋  OBDOBIE JARI A JESENE 770 – 476 p.n.l.
战国  OBDOBIE BOJUJÚCICH ŠTÁTOV 475 – 221 p.n.l.
秦  DYNASTIA QIN 221 p.n.l. – 207 p.n.l.
汉  DYNASTIA HAN 西汉  ZÁPADNÁ DYNASTIA HAN 206 p.n.l. – 24 n.l.
东汉  VÝCHODNÁ DYNASTIA HAN 25 n.l. – 220 n.l.
三国

TRI KRÁĽOVSTVÁ

魏  KRÁĽOVSTVO WEI 220 n.l. – 265 n.l.
蜀汉  KRÁĽOVSTVO SHU HAN 221 n.l. – 263 n.l.
吴  KRÁĽOVSTVO WU 222 n.l. – 280 n.l.
西晋  ZÁPADNÁ DYNASTIA JIN 265 n.l. – 316 n.l.
东晋  VÝCHODNÁ DYNASTIA JIN 317 n.l. – 420 n.l.
南北朝

JUŽNÉ A SEVERNÉ DYNASTIE

南朝

JUŽNÉ DYNASTIE

宋   DYNASTIA SONG 420 n.l. – 479 n.l.
齐   DYNASTIA QI 479 n.l. – 502 n.l.
梁   DYNASTIA LIANG 502 n.l. – 557 n.l.
陈   DYNASTIA CHEN 557 n.l. – 589 n.l.
北朝   SEVERNÉ DYNASTIE 北魏   SEVERNÁ DYNASTIA WEI 386 n.l. – 534 n.l.
东魏   VÝCHODNÁ DYNASTIA WEI 534 n.l. – 550 n.l.
北齐   SEVERNÁ DYNASTIA QI 550 n.l. – 577 n.l.
西魏   ZÁPADNÁ DYNASTIA WEI 535 n.l. – 556 n.l.
北周   SEVERNÁ DYNASTIA ZHOU 557 n.l. – 581 n.l.
随   DYNASTIA SUI 581 n.l. – 618 n.l.
唐   DYNASTIA TANG 618 n.l. – 907 n.l.
五代

PÄŤ DYNASTIÍ

后梁   NESKORŠIA DYNASTIA LIANG 907 n.l. – 923 n.l.
后唐   NESKORŠIA DYNASTIA TANG 923 n.l. – 936 n.l.
后晋   NESKORŠIA DYNASTIA JIN 936 n.l. – 946 n.l.
后汉   NESKORŠIA DYNASTIA HAN 947 n.l. – 950 n.l.
后周   NESKORŠIA DYNASTIA ZHOU 951 n.l. – 960 n.l.

DYNASTIA SONG

北 宋   SEVERNÁ DYNASTIA SONG 960 n.l. – 1127 n.l.
南 宋   JUŽNÁ DYNASTIA SONG 1127 n.l. – 1279 n.l.
辽   DYNASTIA LIAO 916 n.l. – 1125 n.l.
金   DYNASTIA JIN 1115 n.l. – 1234 n.l.
元   DYNASTIA YUAN 1271 n.l. – 1368 n.l.
明   DYNASTIA MING 1368 n.l. – 1644 n.l.
清   DYNASTIA QING 1644 n.l. – 1911 n.l.
中华民国   ČÍNSKA REPUBLIKA 1912 n.l. – 1949 n.l.
中华人民共和国   ČÍNSKA ĽUDOVÁ REPUBLIKA založené 1949 n.l.