www.cinstina.sk

—KOMUNIKÁCIA V ČÍNŠTINE A SPROSTREDKOVANIE ČÍNY VÁM—

Výkonné orgány čínskej vlády

Najdôležitejším výkonným orgánom čínskej vlády je Guowuyuan – Národná rada ČĽR na čele s čínskym premiérom, na Slovensku je jej ekvivalentom slovenská vláda na čele so slovenským premiérom.

Národná rada ČĽR – Guowuyuan

中华人民共和国国务院

Premiér: Wen Jiabao

总 理:温家宝

Vicepremiéri: Li Keqiang, Hui Liangyu (národnosť Huizu), Zhang Dejiang, Wang Qishan

副总理: 李克强 回良玉(回族) 张德江 王岐山

Členovia národnej rady ČĽR: Liu Yandong (žena), Liang Guanglie, Ma Kai, Meng Jianzhu, Dai Bingguo (národnosť Tujiazu),

国务委员:刘延东(女) 梁光烈 马 凯 孟建柱 戴秉国 (土家族)

Tajomník: Ma Kai (dvojitá funkcia)

秘书长:马 凯(兼)

Kancelária Národnej rady ČĽR

国务院办公厅

27 zložiek Národnej rady ČĽR:

1. Ministerstvo zahraničných vecí: 外交部minister Yang Jieqi 杨洁篪

2. Ministerstvo obrany: 国防部minister Liang Guanglie 梁光烈 dvojitá funkcia

3. Štátna komisia pre rozvoj a reformy: 国家发展和改革委员会主任:predseda Zhang Ping 张 平

4. Ministerstvo školstva 教育部minister Yuan Guiren 袁贵仁od októbra 2009

5. Ministerstvo vedy a techniky 科学技术部minister Wan Gang 万 钢

6. Ministerstvo priemyslu a informatizácie 工业和信息化部minister Li Yizhong 李毅中

7. Štátna komisia pre národnostné otázky 国家民族事务委员会predseda Yang Jing (mongolská národnosť) 杨 晶

8. Ministerstvo verejnej bezpečnosti 公安部minister Meng Jianzhu 孟建柱 dvojitá funkcia

9. Ministerstvo štátnej bezpečnosti 国家安全部:minister Geng Huichang 耿惠昌

10. Ministrestvo kontroly 监察部ministerka Ma Wen 马  馼žena, dvojitá funkcia

11. Ministerstvo občiansko právnych záležitostí 民政部minister Li Xueju 李学举

12. Ministerstvo spravodlivosti 司法部ministerka Wu Aiying 吴爱英 žena

13. Ministerstvo financií 财政部minister Xie Xuren 谢旭人

14. Ministerstvo ľudských zdrojov a sociálneho zabezpečenia 人力资源和社会保障部minister Yin Weimin 尹蔚民

15. Ministerstvo štátnych pozemkových zdrojov 国土资源部minister Xu Shaoshi 徐绍史

16. Ministerstvo ochrany prírody 环境保护部minister Zhou Shengxian 周生贤

17. Ministerstvo mestskej a bytovej výstavby 住房和城乡建设部minister Jiang Weixin 姜伟新

18. Ministerstvo dopravy a prepravy 交通运输部minister Li Shenglin 李盛霖

19. Ministerstvo železníc 铁道部minister Liu Zhijun 刘志军

20. Ministerstvo vodohospodárstva 水利部minister Chen Lei 陈 雷

21. Ministerstvo poľnohospodárstva 农业部minister Han Changfu 韩长赋od decembra 2009

22. Ministerstvo obchodu 商务部minister Chen Deming 陈德铭

23. Ministerstvo kultúry 文化部minister Cai Wu 蔡  武

24. Ministerstvo hygieny 卫生部minister Chen Zhu 陈 竺

25. Štátna komisia riadenia počtu obyvateľstva a plánovaného rodičovstva 国家人口和计划生育委员会predsedníčka Li Bin 李  斌 žena

26. Čínska ľudová banka (Zhogguo renmin yinhang) 中国人民银行guvernér banky Zhou Xiaochuan 周小川

27. Hlavný auditorský úrad 审计署generálny riaditeľ Liu Jiayi 刘家义

Špeciálne orgány priamo podriadené Národnej rade ČĽR:

Komisia pre kontrolu a riadenie štátneho majetku (obdoba slovenského Fondu národného majetku): 国有资产监督管理委员会predseda Li Rongrong 李荣融

Orgány priamo podriadené Národnej rade ČĽR:

1. Hlavný colný úrad 中华人民共和国海关总署prednosta úradu Sheng Guangzu 盛光祖od marca 2008

2. Hlavný daňový úrad 国家税务总局局长:prednosta úradu Xiao Jie 肖 捷od septembra 2007

3. Hlavný štátny úrad pre správu obchodu a priemyslu 国家工商行政管理总局prednosta úradu Zhou Bohua 周伯华od októbra 2006

4. Hlavný štátny úrad pre dozor a kontrolu kvality a karanténne prehliadky 国家质量监督检验检疫总局prednosta úradu Wang Yong 王 勇od septembra 2008

5. Hlavný štátny úrad pre rozhlasové, filmové a televízne vysielanie 国家广播电影电视总局prednosta úradu Wang Taihua 王太华od decembra 2004

6. Hlavný štátny úrad pre spravodajstvo 国家新闻出版总署prednosta Štátneho úradu pre publikačné práva 国家版权局):prednosta Liu Binjie 柳斌杰od apríla 2007

7. Hlavný štátny úrad pre telovýchovu 国家体育总局prednosta Liu Peng 刘鹏od decembra 2004

8. Hlavný štátny úrad pre dozor a riadenie bezpečnosti vo výrobe 国家安全生产监督管理总局prednosta Luo Lin 骆琳od decembra 2008

9. Štátny štatistický úrad 国家统计局prednosta Ma Jiantang 马建堂od septembra 2008

10. Štátny lesný úrad 国家林业局prednosta Jia Zhibang 贾治邦od decembra 2005

11. Štátny úrad pre duševné vlastníctvo 国家知识产权局prednosta Tian Lipu 田力普od júna 2005

12. Štátny úrad pre turistický ruch 国家旅游局prednosta Shao Qiwei 邵琪伟od marca 2005

13. Štátny úrad pre náboženské záležitosti 国家宗教事务局prednosta Wang Zuoan 王作安od septembra 2009

14. Kancelária poradcov Národnej rady 国务院参事室predseda Chen Jinyu 陈进玉od apríla 2008

15. Správa orgánov Národnej rady 国务院机关事务管理局prednosta Jiao Huancheng 焦焕成

16. Štátny úrad pre prevenciu korupcie 国家预防腐败局prednosta Ma Wen 马 馼dvojitá funkciaod septembra 2007

Kancelárske orgány Národnej rady:

1. Kancelária Národnej rady pre otázky zahraničných Číňanov 国务院侨务办公室predsedníčka Li Haifeng 李海峰ženaod mája 2007

2. Kancelária Národnej rady pre Hong Kong a Macao 国务院港澳事务办公室predseda Liao Hui 廖晖 dvojitá funkcia

3. Kancelária Národnej rady pre právny systém 国务院法制办公室predseda Song Dahan 宋大涵 od mája 2010

4. Výskumná kancelária Národnej rady 国务院研究室predseda Xie Fuzhan 谢伏瞻od mája 2008

5. Kancelária Národnej rady pre Taiwan 国务院台湾事务办公室predseda Wang Yi 王毅 od 2008

6. Kancelária Národnej rady pre správy 国务院新闻办公室predseda Wang Chen 王晨od apríla 2008

7. Úrad štátneho archívu 国家档案局prednosta Yang Dongquan 杨冬权od júla 2006