www.cinstina.sk

—KOMUNIKÁCIA V ČÍNŠTINE A SPROSTREDKOVANIE ČÍNY VÁM—

—–KOMUNIKÁCIA S ČÍNOU A SPROSTREDKOVANIE ČÍNY VÁM—-

Poslanie

Venujem sa kultúrnemu a obchodnému sprostredkovaniu medzi Čínou a Slovenskom.  Poskytujem tlmočenie a preklady z čínskeho a do čínskeho jazyka.

Pracovný profil

Volám sa Milan IVAN. Venujem sa sprostredkovaniu medzi Čínou a Slovenskom a prekladateľstvu a tlmočeniu čínskeho jazyka.

Počas dlhého obdobia tlmočenia a prekladania čínskeho jazyka moja práca okrem samotného tlmočenia pravidelne obsahovala aj manažovanie a riadenie rôznych úloh nesúvisejúcich len s tlmočením a pravidelne som dostával aj požiadavky, ku ktorých realizácii bola potrebná nielen znalosť čínskeho jazyka, ale aj manažérske schopnosti. Išlo o  sprostredkovanie rôzneho druhu, preto som sa počas posledných rokov viac venoval sprostredkovaniu, lebo to odo mna väčšina klientov žiada. V  rámci sprostredkovania sa venujem aj vyhľadávaniu a sprostredkovaniu vhodných obchodných príležitostí pre slovenských podnikateľov podnikajúcich na území Číny.

O čínsky jazyk som sa začal zaujímať pred viac než dvadsiatimi rokmi. Keď som mal 18 rokov podnikol som niekoľko ciest do Číny, kde som strávil štúdiom čínskeho jazyka a čínskej kultúry dva roky, následne som na Slovensku absolvoval šesťročné štúdium čínskeho jazyka na Univerzite Komenského v odbore čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia.

Prekladaniu a tlmočeniu čínskeho jazyka sa venujem skoro 15 rokov, začal som sa mu venovať už počas štúdia na VŠ. Počas tohoto obdobia som tlmočil mnoho rôznych tém,  od minitlmočení pre Čínanov žijúcich na Slovensku pri prehliadkach u lekára, cez policajné výsluchy, obchodné rokovania, zahraničné cesty slovenských podnikateľov do Číny až po náročné štátne návštevy čínskych vládnych predstaviteľov na Slovensku.

Mojim druhým cudzím jazykom je angličtina. V prípadoch, keď je potrebné komunikovať medzi viacerými národnosťami súčasne, a je možné zvoliť za komunikačné pracovné jazyky angličtinu a čínštinu môžem tlmočiť v dvoch cudzích jazykoch, v čínštine a angličtine. V čínštine som tlmočil nielen v Číne a na Slovensku a okolitých krajinách ako Maďarsko, Rakúsko, Chorvátsko, Bosna, ale napríklad aj v exotickejších destináciách ako Egypt.

Z písomných prekladov som prekladal hlavne obchodné zmluvy, obchodnú korešpodenciu, internetové prezentácie, technické normy, certifikáty, filmové titulky, články, ale už aj ľúbostné listy…

Medzi moje záujmy patrí staročínština, čínska filozofia a literatúra.